TENISOVÝ KLUB SK BRNO-BOSONOHY

642 00  BRNO, HOŠTICKÁ ULICE 2a ; tel.+420547227675; email:info@tkbrnobosonohy.cz
                         Informace o obsazení a možnosti rezervace získáte online na rezervačním systému

 

Rezervační řád – Hala TK Bosonohy.

 

Možné způsoby rezervace:

Varianta č. 1 -  náhodný příchozí hráč.

Takový to hráč si nás sám najde na internetu www.tkbrnobosonohy.cz  anebo si přímo zavolá na tenisové kurty ( +420 722 915 041), zarezervuje si hrací dobu a po příchodu ji zaplatí.

 

Varianta č. 2 - stálý hráč s rezervací, platící po každém hraní.

Hráč musí mít vystavenou registraci v rezervačním systému (ta mu bude založena po nahlášení jména, příjmení a e-mailové adresy), následně si nahlásí požadovaný hrací den

a čas. Při prvním příchodu zaplatí za hraní na které se dostavil a současně složí kauci ve výši následně objednané doby.  Následně platí za každé hraní.

Kauce bude vyčerpána posledním hraním v sezóně a současně slouží jako pokuta za neodehranou, neomluvenou rezervaci ze strany hráče.

 

Varianta č. 3 - stálý hráč s rezervací na celou sezonu, případně platící min. na jeden měsíc předem.

Hráč musí mít vystavenou registraci v rezervačním systému (ta mu bude založena po nahlášení jména, příjmení a e-mailové adresy), následně si objedná požadované termíny. Při prvním příchodu zaplatí za první hrací období. Na následné období je potřeba zaplatit mim. 10 dní před uplynutím zaplaceného období. (Sleva 10% je pouze při rezervaci a jednorázové platbě za celou halovou sezonu (min za 20 týdnů). Peníze za neodehrané hodiny ze strany hráče se nevrací. Nevyčerpané peníze je možné použít k rezervaci v jiném volném termínu za cenu odpovídající zvolenému časovému prostoru.)

 

Zrušení hrací hodiny.

Řádné zrušení rezervace je nutné provést min. 24 hod. před zahájením hrací doby a to

On-line v rezervačním systému anebo e-mailem na adrese recepce@tkbrnobosonohy.cz.

V případě, že se hráč nedostaví a jeho rezervace nebude včas zrušena, bude kauce použita k úhradě této propadlé hodiny.  Pokud se hráč opakovaně nedostaví ke hře bez omluvy

a již nebude mít předplacen žádný kredit, budou mu při následné neúčasti zrušeny jeho další rezervace.

 

Pravidla rezervace:

- min. rezervační interval je ½ hod.

- každý hráč po zaregistrování bude mít přístup ke svým rezervacím a může si je s výhledem  

  na 7 dní předem spravovat.

- každý hráč po příchodu do areálu tenisového klubu se ohlásí u správce, ten zaznamená jeho účast a zkontroluje stav jeho rezervace. V případě, že hráč nemá na svém účtu dostatečné finanční krytí zaplatí částku za hrací dobu a až potom mu dá správce svolení ke vstupu na kurt.

 

Poznámka:

Úhradu je možné provést na účet THK č.ú. 228448995/5500

Dlouhodobé rezervace objednávejte na adrese rezervace@tkbrnobosonohy.cz .

Případné reklamace řešte ihned se správcem haly.

 

Za výbor TK Brno Bosonohy

Ing. Radovan Koplík 

 

     Další  informace hala: +420 722 915 041, (547 227 675) 

      Správce haly p. Štěrbáček: +420 732 223 467