TENISOVÝ KLUB SK BRNO-BOSONOHY

642 00  BRNO, HOŠTICKÁ ULICE 2a ; tel.+420 722 945 041; email:info@tkbrnobosonohy.cz

  

Vítejte na stránkách tenisového klubu TK Brno - Bosonohy.

    Klub je součástí SK Bosonohy. Tenisový oddíl byl založen v roce 1975 . Pro hráče a veřejnost jsou každoročně k dispozici 4 antukové kurty. Součástí tenisového areálu je klubovna, šatny pro muže a ženy se zamykatelnými skříňkami včetně sociálního zařízení a parkoviště. V zimním období je v provozu tenisová hala se 3 kurty.

    Činnost oddílu je zaměřena na závodní a rekreační hraní. Oddíl se pravidelně zúčastňuje soutěží pořádaných tenisovým svazem v kategoriích žactva, dorostu, dospělých a veteránů.

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO

podpořilo v roce 2022 činnost klubu dotací

ve výši 70 000 Kč z programu

  Podpora provozu sportovišť“.

Jmenovitě příspěvkem na úhradu:

 - elektrické energie.

 - plynu.

 - na odměnu správce areálu tenisového klubu.

Dále se podílí na zabezpečení závodní a tréninkové činnosti mládeže a dospělých.

Jmenovitě příspěvkem na úhradu:

 - míčů pro soutěže mládeže a dospělých.

 - nákladů na cestovné družstev.

 - antuky na údržbu sportoviště.

 - nákladů spojených s účastí delegovaných       rozhodčích na zápasy družstev.

 

 Umístění družstev  v sezoně 2022  

Dospělí - KP II. tř. 5. místo      

Dorost -  KP III. tř.  6. místo     

Starší žactvo - KP III. tř.     7.místo

Mladší žactvo - KP III. tř.   3. místo


    V zimním období od října do března můžete využít tří krytých kurtů v přetlakové nafukovací hale.  

Hrací doba:

duben - říjen od 8,00 – 20,00

říjen – březen od 7,00 – 22,00

Rezervace kurtů u správce:

tel: +420 722 945 041

 

Kontakt:

TK Brno - Bosonohy, Hoštická 2a, 642 00 Brno

IČO: 26593688

Telefon:

+420 722 945 041

e-mail: info@tkbrnobosonohy.cz

Předseda klubu:  Čestmír Kříž

Kde nás najdete

 

 

aktuality


Informace o provozu haly 2022-2023

Vážení tenisoví příznivci.

POZOR DALŠÍ PRODLOUŽENÍ

    Oznamujeme Vám, že provoz tenisové haly v Brně, Bosonohách je prodloužen a bude ukončen v pátek 21.4.2023.

Hala je mimo provoz 24.12.,25.12.,26.12.,31.12 2022 a 1.1.2023

Pro rezervaci použijte níže uvedený   rezervační systém "JDEME NA TO". 

  Další informace u správce haly

p. Štěrbáčka tel.

+420 722 915 041

        Korespondenci ohledně rezervace  řešte e-mailem: rezervace@tkbrnobosonohy.cz

         Noví zájemci vyplní přílohu „Ochrana osobních dat GDPR“

Před potvrzením rezervace si pozorně přečtěte přiložený “Rezervační řád“. Vzhledem ke značnému zdražení energií bude při neúčasti na objednané hrací hodině postupováno dle „Rezervačního řádu“.

Děkujeme za pochopení.

Přílohy:

Karta rezervace

Rezervační řád  

Ochrana osobních dat GDPR

Ceník

Bosonohy 19.9.2022

 
 


Bosonožská Liga Rekreantů 2022

Závěrečné vyhodnocení se bude konat v klubovně TK v sobotu 12.11.2022 v 18,00 hod.